RƯỢU MACALLAN RARE CASK - BATCH NO.1

700ml / 43%

Liên hệ

Rượu Macallan Rare Cask - Batch No. 1 Phát hàng năm 2018 có 3 batch, đây là batch đầu tiên phối trộn từ 50 thùng sherry butt và đóng được 27.500 chai.

Rượu Macallan Rare Cask - Batch No. 1 Phát hàng năm 2018 có 3 batch, đây là batch đầu tiên phối trộn từ 50 thùng sherry butt và đóng được 27.500 chai.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: